DUYURULAR > BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ

 

     BODRUM LOGOSU
     Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu ve üyeleri Oğuz-Özay Tanıtım Ajansına tasarımı yaptırılan 10 adet logo içinden bugün tanıtımı yapılan Bodrum logosunu seçmişlerdir.Bodrum’da bulunan sivil toplum örgütlerinin konu ile ilgili görüşleri alındıktan sonra Bodrum logosu kullanılmaya başlanmıştır.2 yıl boyunca kullanılan Bodrum logosu ile ilgili kamuoyundan olumlu tepkiler alındıktan sonra basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.Bodrum’u tanıtıcı DVD,CD,broşür ve promosyon malzemeleri gibi hertürlü tanıtım aracında belirlenen Bodrum logosu kullanılacaktır.
     Bodrum logosu   Bodrum’un tarihi,kültürel ve doğal yapısını yansıtmaktadır.
  LOGO SEÇİMİ
Bir logonun sahip olması gereken özellikler ;
1- Basit olmalı
2- Çekiciliği olmalı
3-İnandırıcı olmalı
4-Farkedilebilirliği olmalı
5-Benzersiz olmalı
 BODRUM’UN   TANITILMASI
      Bir turizm destinasyonu (turizm bölgesi) sahip olduğu çeşitli turizm kaynakları ile turistleri çeken ve yoğun olarak turist ziyaretine ev sahipliği yapan birçok kurum ve kuruluşun sağladığı doğrudan veya dolaylı turizm hizmetlerinin bütününden oluşan bir üründür.
     Bir destinasyonun ulusal kalkınmaya faydası olabilmesi için uluslararası destinasyon olarak yapılandırılması,markalanması ve pazarlanması gerekmektedir.Şehirlerin marka haline getirilmesi söz konusu olduğunda,kentin tarihi,coğrafi,doğal,kültürel ve ekonomik özellikleri kullanılmaktadır.
     Destinasyon pazarlaması çalışmaları bölgeyi tanıtmak, gelir elde etmek,istihdam yaratmak ve dolayısıyla turizm sektörü aracılığı ile toplumun refahını arttırmak amacındadır.Dünyada destinasyonlar arasında büyük bir rekabet bulunmaktadır.Destinasyonda doğru yönetim ve organizasyon yapısını kurmak başarının önemli bir anahtarıdır.
 
 DESTİNASYON PAZARLAMASI
      Destinasyon pazarlaması,diğer adı ile bölge pazarlaması bir bölgeyi diğerlerinden farklı kılmaya yarayan ve onu tanımlayan bir isim,sembol,logo,kelime veya grafik tasarımları birleşimidir.
      Bir bölgenin turistlere etkin bir biçimde pazarlanabilmesi için hedef kitleye uygun ürün ve hizmetler geliştirerek sunmak gerekmektedir.Bir şehrin genel olarak turistlere sunabileceği ürünler 4 grupta toplanabilir.
1-Şehirlerdeki faaliyetler,tiyotralar,müzeler,gösteriler,konserler,spor faaliyetleri,gece kulüpleri ve festivaller.
2-Şehrin canlılığı,yerel gelenekler,folklör,diller,güvenlik,yerel halkın yaşamı,kentin fiziksel ve kültürel özellikleri.
3-Oteller,yeme-içme işletmeleri,seyahat acentaları ve alışveriş imkanları.
4-Ulaşım,enfermasyon ,bilgilendirme ofisleri ve otopark olanaklarıdır.
BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ BOYTAV BODRUM'UN LOGOSUNU BELİRLEDİ